Macam-macam Ijma’ dan hukumnya menurut ulama

Posted on : 28 September 2013 | post in : Ushul Fiqih |Leave a reply |

Macam-macam Ijma Jika ditinjau dari segi masanya dapat dilihat macam-macam ijma’, yaitu: Ijma Shahabat. Yang dimaksud ialah jaman khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali. Ijma mereka ini dapat dijadikan hujjah dengan didasarkan kepada sabda Nabi saw.:“Berpeganglah kamu sekalian kepada cara-caraku dan cara-cara khulafaur Rasyidin” (H.R. Abu Dawud). Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Ahmad […]

Theme Designed Bymarksitbd
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Chat WA langsung