Kaum Pelajar Barat Berbondong-bondong Belajar pada Orang Islam

Kaum Pelajar Barat Berbondong-bondong Belajar pada Orang Islam.

Ilmu pengetahuan Islam pada mulanya berkembang di daratan Eropa, yaitu di Toledo, Cordova dan Sevilla, di negeri Andalusia.Kemudian mengalir ke negera-negera Barat lewat kaum terpelajar Barat itu.Mereka menterjemahkan buku-buku karangan umat Islam dalam bahasa barat. Di antara para pelajar Barat, antara lain ialah :

  1. Abolard Bath : Berpendidikan Islam di Toledo, kemudian ia menjadi ahli matematika dan sebagai filosof Inggris yang mashur. Iamemindahkan Universitas Toledo, Universitas Cambruge dan Oxford di Inggris.
  2. Mozarabes : Seorang beragama Islam, tetapi karena terpaksa oleh lingkungan Barat yang Kristen dan supaya tidak dicurigai, maka ia mengubah namanya menjadi Petrus Alphonsi. Ia ke Inggris menjadi dokter istana Raja Inggris Henri I. kemudian ia membuka perguruan tinggi, mengajarkan pengetahuan Islam. Ia termasuk berjasa menyebarkan Islam di Inggris, karenanya di Inggris terdapat pendukung-pendukung Islam.
  3. Archedeacon Domicio Gundisavi : Meniru Khalifah Al-Makmun, mendirikan “Beit Al-Hikmah” (Badan penterjemah = House of Wesdom) dari pihak pemerintah Kristen di Toledo yang ketika itu, badan tersebut dipimpin oleh Raymond. Di sana disalinlah buku-buku berbahasa Arab yang belum terbakar.
  4. Ibnu Dawud : Seorang Islam bangsa Yahudi. Di barat dikenal dengan Avendeath. Ia menyalin buku-buku berbahasa Arab ke dalam basa Latin mengenai Ilmu astronomi dan astrologi. Ia berusaha mengimbangi penterjemah terkenal di Bagdad, yaitu Thabit Ibnu Qurra.
  5. Gerard Cremona : Lohor di Cremona Itali tahun 1114 M. kemudian pindah ke Toledo. Ia menyalin buku berbahasa Arab dengan bahasa Latin tentang ilmu filsafat. Matematika dan kedokteran. Semuanya berjumlah 80 buah.

Baca tulisan yang terkait:

kata kunci:

Tags:

Related Posts

Tinggalkan Balasan